Díky podpoře Karlovarského kraje jsme mohli letos realizovat další údržbové práce v areálu fotbalového hřiště a kabin. Z neinvestiční dotace jsme proto nechali rekonstruovat krovy, podlahu a zábradlí na venkovní terase. Dále jsme nakoupili pletivo a sloupky na opravu oplocení kolem hřiště, které bychom chtěli ve dvou etapách postupně celé obměnit  Karlovarský kraj nám na to přispěl celkovou částkou 45.000 Kč.

Dalších 40.000 Kč jsme od Karlovarského kraje obdrželi na podporu naší mládeže. Tyto prostředky jsme vynaložili na nákup tréninkových pomůcek a dresů pro naše mladé fotbalisty.

Děkujeme!