Díky podpoře Karlovarského kraje jsme mohli letos realizovat 2. etapu rekonstrukce oplocení hřiště, když se podařilo nahradit poškozené pletivo v celkové délce 150m.   Karlovarský kraj nám na to přispěl celkovou částkou 64.250 Kč.

Dalších 40.000 Kč jsme od Karlovarského kraje obdrželi na podporu naší mládeže. Tyto prostředky jsme vynaložili na nákup tréninkových pomůcek a dresů pro naše mladé fotbalisty a na organizaci letního soustředění.

Děkujeme!